• Doradca lekarzem finansowym pierwszego kontaktu dla Klienta: diagnoza, porada, recepta
 • Wyznaczamy standard najwyższej jakości doświadczenia Klienta: jego potrzeby, cele i marzenia
 • Wspieramy zrównoważone inwestowanie dla ochrony dobrostanu ludzi i życia na Ziemi
 • Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA Polska
 • Menadżerowie i eksperci polskiego rynku inwestycyjnego i doradztwa finansowego
 • Absolwenci i studenci ostatnich lat studiów, zainteresowani pracą na rynku finansowym
 • Członkowie organizacji branżowych
 • Przedstawiciele instytucji regulacyjnych i nadzorczych
 • megatrendy
 • dobre praktyki
 • studia przypadków
 • mistrzowie
 • interwencje
 • debaty ekspertów
 • energizery
 • turniej wiedzy
 • Q&A i networking


WYWIAD Z PREZESEM EFPA EUROPA
Z Emanuele Carluccio, Prezesem EFPA Europa o znaczeniu rynkowego dialogu wszystkich interesariuszy, którego celem jest poszerzenie dostępu Klientów do profesjonalnego doradztwa finansowego, o zmieniającej się roli doradcy finansowego, o odpowiedzialności za rzetelną pomoc dla Klienta w zapewnieniu zabezpieczenia finansowego na każdym etapie życie Klienta. Co to znaczy: "doradca finansowy 4.0" Anno Domini 2021.
MEGATRENDY ROZWOJOWE
Rozmowa z Zuzanną Skalską o zmieniającym się świecie, o wyzwaniach i szansach, które pojawiają się na drodze zawodowej doradców finansowych w pracy z Klientami, w tym z Klientami przyszłości.
WYNIKI BADAŃ RYNKOWYCH
Jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii. Co kryzys pandemiczny oznacza dla przyszłości usługi doradczej i dobrych praktyk. Jakie lekcje płyną dla Polski z doświadczeń międzynarodowych.
SESJE RYNKOWE
Chcemy rozumieć rynki: najnowsze trendy w inwestowaniu. Webinar eksperckie: NN Investment Partners TFI, TFI PZU SA, Generali Investments TFI, Investors TFI, Pekao TFI SA
EUROPEJSKI PERYSKOP RYNKOWY: ESG
Sektor finansowy ma szansę zmienić obraz świata na lepsze. ESG na rynkach światowych. Gdzie jesteśmy w zrównoważonym inwestowaniu i dokąd zmierzamy. W jaki sposób praktyki międzynarodowe wpłyną na inwestycje ESG w Polsce.
PANEL DECYDENTÓW: ESG
Zrównoważone inwestowanie to szansa i odpowiedzialność dla firm i ludzi sektora finansowego. ESG może przynieść zmianę. Może też stać się jeszcze jednym przejściowym trendem. O przyszłość ESG w Polsce będzie ze znaną sobie swadą pytał Robert Stanilewicz osoby, które mają wpływ na polskie ESG.
PREMIERA: EFPA ESG ADVISOR
EFPA Polska inauguruje możliwość potwierdzenia kwalifikacji zawodowych doradców finansowych z zakresu zrównoważonych inwestycji.
EKSPERCKIE MAKRO GOSPODARCZE
Czy znamy nowy paradygmat gospodarczy: rynek finansowy po pandemii. Okiem doświadczonego eksperta i menadżera.
STUDIA PRZYPADKÓW W DORADZTWIE
Studia przypadków w doradztwie finansowym, różni Klienci, różne etapy życia, różne potrzeby: planowanie finansowe, emerytura, doradztwo hybrydowe i in. Webinary eksperckie: Bank Pekao SA, Dorsum Investment Software, mBank SA, F-Trust SA, Raiffeisen Centrobank AG
SESJA SPECJALNA: EFPA POLSKA prezentuje się
Rafał Madej, wieloletni Wiceprezes EFPA Polska, posiadacz Honorowego Europejskiego Certyfikatu EFPA prowadzi rozmowę z 5. Certyfikowanymi Doradcami Finansowymi EFPA: o ich drodze zawodowej, o pracy z klientami, o wyzwaniach i sukcesach, o rekomendacjach dla kandydatów do pracy w służbie Klientom.
DEBATA OKSFORDZKA
Grzegorz Nawrocki jako Marszałek prowadzi mocną debatę oksfordzką na fundamentalny temat: Czy doradca może doradzać? Czego oczekują klienci? Co mówią regulacje i jak je interpretują firmy inwestycyjne? Usługo doradcza: Quo vadis?
SESJA COACHINGOWA
Nikolaj Kirow poprowadzi energetyczną sesję, w której podzieli się swoimi sprawdzonymi sposobami na to, jak dobrze zarządzać …naszą energią życiową. Jak jej nie tracić i jak ją wzmacniać. Jak zadbać o siebie w nowych czasach, pełnych wyzwań i możliwości.
TURNIEJ WIEDZY O INWESTOWANIU
Zmierz się z pytaniami ekspertów nt. inwestowania, zdobądź laury Turnieju EFPA i wartościowe nagrody
GŁOS PREZESÓW
Czy Szewc w butach chodzi? Prezesi wiodących firm sektora finansowego opowiadają o swoich oczekiwaniach wobec doradców finansowych i odkrywają rąbka tajemnicy osobistych inwestycji.Mariusz Adamiak
Regional Manager
Raiffeisen Centrobank AG

Joanna Ałasa
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Analityk Akcji
NN Investment Partners TFI SA

Małgorzata Anczewska
Wiceprezes EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca iWealth Management

Wojciech Bogacki
CFA, Zarządzający Aktywami
mBank SA

Krzysztof Bratos
Dyrektor Zarządzający obszarem Biura Maklerskiego i bankowości Prywatnej
mBank SA

Emanuele Carluccio
Prezes Zarządu
EFPA Europa

Andrzej Czyrko
Dyrektor Biura Sprzedaży
TFI PZU SA

Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu
Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, Pekao SA

Przemysław Furlepa
Wiceprezes Zarządu Banku BNP Paribas SA odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej

Włodzimierz Grudziński
Przewodniczący Rady
EFPA Polska

Dariusz Kędziora
Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi
Pekao TFI SA, CFA

Piotr Kozłowski
Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao SA

Nikolay Kirov
Doradca, mówca inspiracyjny i trener, wykładowca akademicki

Jan Kruk
Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami i Analityk Akcji
NN Investment Partners TFI SA

Julita Lewińska
Doradca Klienta Premium Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP
BNP Paribas Bank Polska SA

Faryda Lindeman
Senior Responsible Investment Specialist
NN Investment Partners

Paweł Łosiewski
Ekspert ds. zarządzania majątkiem klientów bankowości prywatnej Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA 
mBank SA

Rafał Madej
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych
PKO BP SA

Maciej Meder
Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający zeb w Polsce

Bartłomiej Matusiak
Dyrektor ds.Inwestycji Klienta Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP
iWealth Management​

Piotr Minkina
Dyrektor ds. Analiz i Strategii Inwestycyjnych
Generali Investments TFI SA

Grzegorz Nawrocki
Dziennikarz, wydawca

Jarosław Niedzielewski
Dyrektor Departamentu Inwestycji
Investors TFI

Izabela Olszewska
Członek Zarządu
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Michał Parkowski
Dyrektor ds. Planowania Majątku i Sukcesji
mBank SA 

Małgorzata Rusewicz
Prezes Zarządu
IZFiA 

Marek Rybiec
Prezes Zarządu
iWealth Management​

Zuzanna Skalska
właściciel 360Inspiration,
part of the FutureS Thinking Group

Radosław Sosna
Dyrektor ds. Sprzedaży, Marketingu i Produktów
NN Investment Partners TFI SA

Robert Stanilewicz

Analizy online

Barbara Stęchły
Wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży,
BNP Paribas Bank Polska SA

Piotr Stopiński
Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami
Pekao TFI SA, CFA

Jakub Strysik
Wiceprezes Zarządu,  Radca prawny
F-Trust SA

KATARZYNA SZWEDO-MACKIEWICZ
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU KLIENTA RYNKU BANKOWO-KAPITAŁOWEGO W BIURZE RZECZNIKA FINANSOWEGO

Mariola Szymańska
Prezes
EFPA Polska

Maciej Świderek
Country Manager
Dorsum Investment Software

Katarzyna Tomaszewska
Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych
Bank Pekao SA

Barbara Waśko
Senior Expert Private Banking Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA
ING Bank Śląski SA

Zbigniew Wójtowicz
Prezes Zarządu
Investors TFI

Artur Złotkowski
Dyrektor ds. Bankowości Prywatnej Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA
Santander Bank Polska SA

Marcin Żółtek
Wiceprezes Zarządu
TFI PZU SA09:30
Otwarcie Kongresu: przesłania, program, zaproszenie do aktywności
Mariola Szymańska, Prezes EFPA Polska
Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca iWealth Management
Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Rady EFPA Polska
09:45
Dlaczego potrzebujemy profesjonalnych doradców finansowych? EFPA Europa RAZEM dla Klientów
Mariola Szymańska, Prezes EFPA Polska
Emanuele Carluccio, Prezes EFPA Europa
10:05
Jak rozumieć nowy świat: pandemia i cała reszta
Zuzanna Skalska, właściciel 360Inspiration, part of the FutureS Thinking Group
Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca iWealth Management
10:30
Jak zmienia się usługa doradztwa finansowego po pandemii: wyniki najnowszych badań europejskich i polskich
Barbara Stęchły, Dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży, BNP Paribas Bank Polska SA, Wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska
10:50
PRZERWA
11:00
SESJE RÓWNOLEGŁE:
Chcemy rozumieć rynki: najnowsze trendy w inwestowaniu
Generali Investments TFI SA - Czy czeka nas stagflacja? Jeżeli tak, to co zrobić ze zgromadzonym majątkiem? - Piotr Minkina, Dyrektor ds. Analiz i Strategii Inwestycyjnych, Generali Investments TFI SA
Investors TFI - Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać - Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania doradców - Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI
NN Investment Partners TFI - Warsztat praktyków ESG. Perspektywa analityczki i zarządzającego funduszami odpowiedzialnymi - Joanna Ałasa, Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Analityk Akcji
Jan Kruk, Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami i Analityk Akcji, NN Investment Partners TFI SA
Pekao TFI - Over the benchmark – czyli co jest ciągle megatrendem i dlaczego kompas zawsze wskazuje północ? - Piotr Stopiński, Zastępca Dyrektora Zespołu Zarządzania Akcjami, CFA, Pekao TFI SA
Co dalej z rynkiem długu? Jaką mapę tworzą inwestorzy – czyli ścieżki wydeptane stopami - Dariusz Kędziora, Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi, CFA, Pekao TFI SA
TFI PZU - Ekspert rozszyfrowuje trendy rynkowe - Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA
11:30
ESG: sektor finansowy ma szansę zmienić obraz świata na lepsze
Faryda Lindeman, Senior Responsible Investment Specialist, NN Investment Partners
Radosław Sosna, CFA, CAIA, Head of Sales, Marketing & Products, NN Investment Partners TFI SA
11:50
EFPA Polska kocha ESG: nowy certyfikat EFPA ESG Advisor
Mariola Szymańska, Prezes EFPA Polska
12:00
PANEL: Zadbajmy o przyszłość zrównoważonego inwestowania w Polsce: dla Klientów, dla rynku, dla Planety
Prowadzący: Robert Stanilewicz, AnalizyOnline
Paneliści:
Joanna Ałasa, CFA, Licencjonowany Doradca Inwestycyjny, Analityk Akcji, NN Investment Partners TFI SA
Wojciech Bogacki, CFA, Zarządzający Aktywami, mBank SA
Piotr Minkina, Dyrektor ds. Analiz i Strategii Inwestycyjnych, Generali Investments TFI SA
Izabela Olszewska, Członek Zarządu, GPW
Maciej Świderek, Country Manager, Dorsum Investment Software
12:50
PRZERWA
13:05
Co łączy COVID, wojnę w Wietnamie i postęp technologiczny: jak zmienia się nasza rzeczywistość?
Marcin Żółtek, Wiceprezes Zarządu, TFI PZU SA
13:25
SESJE RÓWNOLEGŁE:
Studia przypadków w doradztwie finansowym: planowanie finansowe, emerytura, doradztwo hybrydowe
Dorsum Investment Software - Produkty ESG częścią doświadczenia Klienta firmy inwestycyjnej: wymóg compliance czy szansa na rozwój biznesu? - Maciej Świderek, Country Manager, Dorsum Investment Software
F-Trust - Pułapki w doradztwie inwestycyjnym z perspektywy pracownika sprzedaży - Jakub Strysik, Wiceprezes Zarządu, F-Trust SA
mBank - Wealth Management – Czy warto być najlepszym? - Michał Parkowski, Dyrektor ds. Planowania Majątku i Sukcesji, mBank SA, Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP
Bank Pekao - Wspieramy zrównoważone inwestowanie dla ochrony dobrostanu ludzi i życia na Ziemi - Piotr Kozłowski, Dyrektor Biura Maklerskiego, Pekao SA
Raiffeisen Centrobank - "Cudze chwalicie, swego nie znacie ..." - czyli czego nie wiedzą inwestorzy o produktach strukturyzowanych notowanych na polskiej giełdzie - Mariusz Adamiak, Regional Manager, Raiffeisen Centrobank AG
13:55
SESJA SPECJALNA: Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA: profesja czy pasja?
Prowadzi Rafał Madej, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, PKO BP, Członek Rady EFPA Polska
Certyfikowani Doradcy EFPA:
Julita Lewińska, Doradca Klienta Premium, BNP Paribas SA, EFPA EIP
Paweł Łosiewski, Ekspert ds. Zarządzania Majątkiem Klientów Bankowości Prywatnej, mBank SA, EFPA EFA
Bartłomiej Matusiak, Dyrektor ds.Inwestycji Klienta, iWealth, EFPA EFP
Barbara Waśko, Senior Expert Private Banking, ING Bank Śląski SA, EFPA EFA
Artur Złotkowski, Dyrektor ds. Bankowości Prywatnej, Santander Bank Polska SA, EFPA EFA
14:45
DEBATA OKSFORDZKA: Doradca nie ma prawa doradzać
Marszałek Debaty: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz
Uczestnicy Debaty:
Krzysztof Bratos, Dyrektor Zarządzający Obszarem Biura Maklerskiego i Bankowości Prywatnej, mBank SA
Jarosław Fuchs, Wiceprezes Zarządu, Bank Pekao SA
Przemysław Furlepa, Wiceprezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska SA
Maciej Meder, Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający zeb w Polsce
Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu, IZFiA
Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management
Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu, Investors TFI SA
15:50
PRZERWA
16:00
Zarządzaj własną energią życiową! Zadbaj o siebie w nowych czasach
Nikolaj Kirow, Kirov Strategic Negotiators
17:00
TURNIEJ WIEDZY O INWESTOWANIU: Ceremonia prezentacji wyników i zwycięzców
Andrzej Czyrko, Dyrektor Biura Sprzedaży, TFI PZU SA
Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca iWealth Management
17:15
Podsumowanie XII Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska, Prezes EFPA Polska
Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca iWealth Management

MAGDALENA WIĘCEK
MENEDŻER EFPA POLSKA
TEL. 694 489 915
EMAIL: MWIECEK@EFPA.PL